Execuție instalații electrice

SERVICII

Implementare și execuție


Prin instalaţii electrice se înţeleg acele instalaţii care sunt destinate a folosi energia electrică pentru forţă, iluminat şi alte scopuri industriale sau casnice. Din punctul de vedere al locului unde se execută, instalaţiile electrice se împart în:

1. Instalaţii interioare, care cuprind conductoarele cu toate elementele accesorii de montaj, întrerupere, protecţie ce se montează in interiorul clădirilor de orice fel.

2. Instalaţiile exterioare, la care elementele instalaţiei sunt montate în afara clădirilor.

Instalaţiile electrice pot servi numai pentru iluminat si se numesc instalaţii electrice de iluminat, sau pot servi pentru alimentarea diferitelor receptoare electrice de puteri mari, ca motoare si cuptoare electrice, aparate de sudat etc. şi se numesc instalaţii electrice de forţă.

Contact