Termoviziune

SERVICII

Scanări în infraroșu


Termoviziunea este o tehnică de testare și verificare predictivă cu o gama foarte mare de aplicații și are la baza conversia căldurii radiante într-o imagine. Cum temperatura este unul dintre primii parametrii observabili care poate indică starea de funcționare a unui echipament sau instalații electrice, imaginile bazate pe temperatura oferă informații valoroase despre starea elementului analizat.

Sistemul de distribuție a energiei electrice este fundamental pentru oricare dintre clădiri. Un eșec al sistemului electric va afecta în mod direct toate sistemele și instalațiile dintr-o clădire Poate părea că nejustificat acest lucru, dar studiile privind pierderile cauzate de întreruperile în alimentarea cu energie electrică au arătat că peste 50% dintre acestea au fost cauzate de întreținerea și testarea inadecvată.

Dacă aveți o clădire comercială, verificarea sistemului de alimentare cu energie electrică, implică neapărat o scanare în infraroșu pentru a avea certitudinea că acesta funcționează conform specificațiilor.

Contact