Verificări de tip PRAM

SERVICII

Verificări PRAM - Eliberare buletine PRAM


Verificarea periodică a instalaţiei electrice reprezintă primul pas pentru siguranţa personalului care exploatează sau utilizează echipamente şi aparatură electrică. Tehnicienii noştrii sunt ingineri cu o îndelungată experienţă profesională în activitatea de încercari, testări şi verificări PRAM a instalaţiilor şi echipamentelor electrice, experienţă dobândită în anii de practică specializată în acest domeniu.

În urma acestor Verificari PRAM vom putea evalua astfel gradul de protecţie asigurat de funcţionarea protecţiilor, dar vom putea obţine şi informaţii foarte importante privind creşterea nivelului de securitate electrică prin conformarea instalaţiei, astfel încât să se evite eventualele accidente ce ar putea să apară din cauza defecţiunilor.

  • Verificări profilactice PRAM - rezistența de dispersie a prizelor de pământ;
  • Verificări PRAM pentru continuități - racord centură priză de pământ, motoare și tablouri electrice;
  • Verificări PRAM materiale electroizolante: mănuși, cizme, covor electroizolant;
  • Eliberări Buletine de Verificare;
  • Măsurători și verificări în vederea punerii în funcțiune a instalațiilor electrice, de încălzire, ventilație și climatizare.
Contact